Redobandire Permis

Indicatii

Redobandire permis de conducere:

1
Fisa pentru redobandirea permisului de conducere (se obtine de la o scoala de soferi)
2
Actul de identitate in original si copie
3
Adeverinta de la medicul de familie pentru redobandirea permisului auto
4
Fisa medicala auto in original si copie
5
Aviz psihologic in original si copie
6
Certificatul de cazier judiciar
7
Taxa permis auto - 89 Lei (Taxa se incaseaza exclusiv in CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018 ; Beneficiar: Regia Autonoma-Administratia Patrimoniului de Stat, utilizand mijloacele de plata:
- virament
- mijloace de plata online
- sistemul national electronic de plata online (S.N.E.P.) - ghiseul.ro
- POS-uri instalate de catre RA-APPS la sediile SRPCIV - in curs de operationalizare
8
Copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de eliberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat OUG 195/2002:
Art.116 – ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere:
– înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.

3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie sa faca dovada ca:
a) este apta din punct de vedere medical;
b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

4) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere:
Art.24 (6) Persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).
Contact

Suntem aici sa te ajutam

Multumim!
Oops! A aparut o problema.

Social Media

Here's a dismissible notice for cookies notices etc.
Dismiss